ataktesfones@gmail.com

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Θράκη: Οἱ κάμερες ἔφυγαν, τὸ ἔγκλημα συνεχίζεται

Ἡ παρέλαση τῶν τουρκόψυχων στὰ γραφεῖα τοῦ DEB (κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων Θράκης) συνεχίζεται, χωρὶς ντροπή, χωρὶς καμία ἀναστολὴ καὶ μὲ περίσσιο θράσος.  Πρόκειται γιὰ μουσουλμάνους ποὺ μετέχουν στὶς περιφερειακὲς καὶ δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ εἶναι ὑποψήφιοι μὲ τὰ «μεγάλα» κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ) εἴτε σὲ ψηφοδέλτια δημοτικῶν συνδυασμῶν, εἴτε σὲ ψηφοδέλτια περιφερειακῶν συνδυασμῶν καὶ τρέχουν νὰ καταθέσουν τὰ πιστοποιητικὰ τουρκοφροσύνης τους καί, φυσικά, τὴν σύμπλευσή τους μὲ τὰ ἰδεώδη των Γκρίζων Λύκων…
Ταυτόχρονα, ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλής (Παυλίδη, Γιαννακίδη, Μορφίδη, Πετρίδη) τῶν συνδυασμών  αὐτῶν δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἀντίδραση, καμία ἀνακοίνωση καταδικαστική. Καὶ πῶς νὰ ὑπάρχει, ἄλλωστε, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους πὼς γιὰ τὰ κόμματα καὶ τοὺς ἐκλεκτούς τους, οἱ ψῆφοι ποὺ ἐπηρεάζει τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, εἶναι σπουδαιότερες ἀκόμη καὶ....
ἀπὸ τὴν (ὑποτιθέμενη) πατρίδα τους, τὴν Ἑλλάδα;Ἔτσι, λοιπόν, καὶ σύμφωνα μὲ δημοσίευση τῆς ἰστοσελίδας τοῦ DEB (ὑπενθυμίζουμε ὅτι εἶναι τὸ κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων), στὶς 30 Ἀπριλίου ο ὑποψήφιος μὲ τὸν συνδυασμὸ τοῦ Παυλίδη (σὴμ μεταφρ: τῆς Ν.Δ) περιφερειακὸς σύμβουλος Ἰσμαὴλ Χουσὲ Μουσταφὰ(πληροφορίες γιὰ τὶς δραστηριότητές του) ἐπισκέφτηκε τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τοῦ DEB, συνεχάρη τὸν πρόεδρο τοῦ DEB Μουσταφᾶ Ἀλῆ Τσαβοὺς γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς συμμετοχῆς στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ εὐχήθηκε ἐπιτυχίες.
Ὁ πρόεδρος Μουσταφὰ Ἀλὴ Τσαβοὺς συνεχάρη τὸν Ἰσμαὴλ Χουσὲ Μουσταφὰ γιὰ τὴν ὑποψηφιότητά του, τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν εὐγενική του ἐπίσκεψη καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχει ἐπιτυχίες.
Τὴν ἴδια ἡμέρα, στὶς 30 Ἀπριλίου ἡμέρα Πέμπτη ο ὑποψήφιος δημοτικὸς σύμβουλος δικηγόρος Ἐμρὲ Ἀχμὲτ (δημοτικὸς συνδυασμὸς ΠΑΣΟΚ γιὰ τὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς) ἐπισκέφτηκε τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τοῦ DEB καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν πρόεδρο Μουσταφὰ Ἀλὴ Τσαβούς.
Συνεχάρη τὸν πρόεδρο γιὰ τὴν ἀπόφαση συμμετοχῆς στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ τοῦ εὐχήθηκε ἐπιτυχίες.
Ὁ πρόεδρος Μουσταφὰ Ἀλὴ Τσαβοὺς συνεχάρη τὸν δικηγόρο Ἐμρὲ Ἀχμὲτ γιὰ τὴν ὑποψηφιότητά του, τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὶς εὐγενικές του εὐχὲς καὶ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχει ἐπιτυχίες. Ὁ κύριος Ἐμρὲ Ἀχμὲτ εἶναι ὑποψήφιος μὲ τὸν νῦν δήμαρχο Πετρίδη, ἐνῶ θυμηθήκαμε σχετικὰ μιὰ πρόσφατη ἀκόμη φωτογραφία στὸ… ἵδρυμα τῆς ὁδοῦ Ἰώνων (τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς) μαζὶ μὲ τὸν πρόξενο. Ἡ παραπάνω φωτογραφία  ἀναρτήθηκε ἀπὸ τὸν πρόξενο στὸ twitter του.

Ἐπίθεση μὲ μηνύματα μίσους κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ καθοδήγηση ψήφων ἀπὸ τὸν ψευτομουφτὴ Ξάνθης!
Σὲ μηνύματα πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ, καθὼς καὶ ἀντίστασης κατὰ τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας, διανθισμένα μὲ στοιχεῖα ρατσισμοῦ (βάλλοντας κατὰ Χριστιανῶν καὶ Ἑβραίων), προχώρησε ὁ γνωστὸς ψευτομουφτὴς Ἀμὲτ Μετέ, μέσα ἀπὸ μία ἀνακοίνωσή του ποὺ δημοσίευσε ἡ ἐφημερίδα Γκιουντέμ.

Τὸ μήνυμα τοῦ ψευτομουφτῆ Ξάνθης

Μὲ ἀφορμὴ τὸ μήνυμα γιὰ τὸ Ρετζαὶμπ θὰ ἤθελα νὰ σταθῶ σὲ κάποια θέματα καὶ νὰ προβῶ σὲ ὑπενθυμίσεις.
Τὸ νὰ ζεῖ κάποιος μουσουλμάνος-Τοῦρκος στὴν πατρίδα μᾶς τὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι εὔκολη δουλειά. Τὸ κράτος στὸ ὁποῖο ζοῦμε, δυστυχῶς συνεχίζει σὲ κάθε ἐπίπεδο πολιτικὲς καταπίεσης καὶ ἀποτελειώματός μας. Κάθε τί ποὺ μᾶς παρουσιάζει ὡς χάρη, στὴν πραγματικότητα εἶναι μιὰ παγίδα.
Ὁ στόχος τοῦ τελευταία ψηφισθέντος καὶ ἐπιβαλλόμενου νόμου τῶν 240 ἰμάμηδων, εἶναι ὁ μέσω ἐξαπάτησης καὶ τυραννίας βιασμὸς τῶν δικαιωμάτων τῆς τουρκικῆς μειονότητας δυτικῆς Θράκης. Σκοπός εἶναι νὰ πάρουν τὸν ἔλεγχο τῶν μοναδικῶν πύργων μας ποὺ ἀποτελοῦνε τὰ τζαμιά, νὰ διδάξουν στὰ παιδιὰ μᾶς τὴν θρησκεία μᾶς τὸ Ἰσλὰμ στὰ ἑλληνικά, θρησκεία ποὺ στὰ μαθήματα Κορανίου μᾶς τὴν διδάσκουμε στὴν μητρική μας γλώσσα τὰ τούρκικα καὶ νὰ μᾶς ἀποκόψουν ἔτσι ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς καὶ ἐθνικές μας ἀρετές. Ἐπίσης ἀποσκοποῦν σὲ μιὰ πιθανὴ ἐκλογὴ μουφτὴ νὰ μετάσχουν οἱ δικοί τους ἰμάμηδες καὶ νὰ ἐκλέξουν ἔτσι αὐτοὺς ποὺ θέλουν. 
Σᾶς καλῶ ὅλους νὰ ἐπαγρυπνεῖτε γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα. Νὰ μὴν μποῦμε σὲ αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Ἐὰν ἐμεῖς κινηθοῦμε μὲ ἑνότητα καὶ Ἀλλὰχ ἐπιτρέποντος, αὐτὰ τὰ βρώμικα παιχνίδια ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἐξαφάνισή μας, δὲν πρόκειται νὰ περάσουν ποτέ.
Πολύτιμοι Ἀδερφοί μου
Μπροστὰ μας εἶναι οἱ ἐκλογές. Οι ἐκλογὲς ἔρχονται καὶ φεύγουν. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν ἀδερφῶν μας ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν τὸν μουσουλμάνο Τοῦρκο τῆς δυτικῆς Θράκης. Με ἀφορμὴ αὐτὸ συγχαίρω καὶ εὔχομαι ἐπιτυχία σὲ ὅλους τους ὑποψήφιους. Νὰ διεξαγάγουμε σὲ κλίμα ἀδερφοσύνης τὶς ἐκλογὲς ἔτσι ὥστε καὶ μετὰ τὶς ἐκλογὲς νὰ ἔχουμε πρόσωπο νὰ βλέπουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Καὶ τὸ σημαντικότερο ὅταν στὴ μέρα τῆς κρίσης ἀνοιχτεῖ τὸ βιβλίο τῶν πράξεών μας, νὰ μὴν ἀπολέσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Ὁ Ἀλλὰχ νὰ μὴν δώσει καὶ χαλάσει ἡ ἀδερφοσύνη μας. 
Στὶς ἐκλογὲς θὰ στηρίξουμε τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους. Ἄλλωστε ὅταν ὑπάρχει Ἀχμὲτ καὶ Μεχμέτ, δὲν εἶναι ἐνδεδειγμένο νὰ στηρίζουμε ἄλλους. Διότι ὡς μειονότητα ἔτσι πρέπει νὰ φερόμαστε χάριν τῆς διασφάλισης τῆς ἑνότητας καὶ τῆς ὁμοψυχίας μας καὶ γιὰ νὰ ἀγωνιστοῦμε ἀκόμη πιὸ ἰσχυρὰ γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν δικαιωμάτων.
Τέλος μὲ μεγάλη λύπη καὶ ἀνησυχία ἀντιμετωπίστηκε σὲ ὅλη τὴν Δυτικὴ Θράκη τὸ ἄσχημο περιστατικὸ κατὰ τὸ ὁποῖο στὶς 13/4/2014 ἄφησαν ἕνα κομμένο κεφάλι γουρουνιοῦ στὴν πόρτα τοῦ μεστζὶτ τῆς συνοικίας Ἄβαντος στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Καταγγέλλουμε αὐτὴ τὴν ἄσχημη ἐπίθεση ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ ψυχικὰ ἄρρωστους.
Ἐμείς ως Τοῦρκοι μουσουλμάνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης θα διαφυλάξουμε τὴν ψυχραιμία μας καὶ δὲν θὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς προκλήσεις. Διότι ἐμεῖς σεβόμαστε τοὺς ἱεροὺς χώρους. Ἀλλὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ποὺ μᾶς διδάσκει τὸ Κοράνι: ¨Οἱ ἑβραῖοι καὶ οἱ Χριστιανοὶ γιὰ ὅσο καὶ ἐσὺ δὲν γίνεσαι ἑβραῖος καὶ χριστιανὸς ποτὲ δὲν θὰ σὲ δεχτούν¨.
Νὰ μὴν ἔχετε καμιὰ ἀμφιβολία πὼς ἂν ἐμεῖς ὡς Τοῦρκοι μουσουλμάνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης συνεχίσουμε ὅπως κάναμε μέχρι σήμερα νὰ προστατεύουμε τὶς ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικές μας ἀρετές, ὁ βοηθὸς μᾶς ὁ Ἀλλὰχ θὰ ἐξυψωθεῖ καὶ θὰ δοξαστεῖ.
Μουφτὴς Ξάνθης
Ἀχμὲτ Μέτε
Τὰ σχόλια περιττεύουν. Ἄλλωστε, ἡ "Θράκη" καὶ τὰ προβλήματά της, ἔχουν ξεπεραστεῖ σὰν μόδα (κατὰ τὴ λαϊκὴ θυμοσοφία "μέγα θαῦμα τρεῖς ἡμέρες") καὶ τὰ "μεγάλα" κόμματα ἀποφάσισαν νὰ μὴν ἀσχοληθοῦν μαζί της, μὲ τὴν πρόφαση τῆς ἐθνικῆς εὐαισθησίας, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα δὲν θέλουν νὰ ἀποκαλυφθοῦν οἱ χρόνιες ἐθνικὰ ἐγκληματικὲς σχέσεις καὶ συναλλαγές τους μὲ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν πλέον (ἄτυπα) ὡς ὁμοτράπεζό τους στὰ θέματα ἀποφάσεων ποὺ ἀφοροῦν τὴν Θράκη. Τὸ πρόθεμα "ἑλληνική", ἄλλωστε, ἀπέφυγαν νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν στὴ Θράκη ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ πρόσφατα διερρύγνυαν τὰ ἱμάτιά τους γιὰ τὸ παρατεταμένο ἔγκλημα εἰς βάρος τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὸ ὁποῖο τὸ παρὸν πολιτικὸ σύστημα κατέχει πρωταγωνιστικὸ ρόλο...
Πηγὴ:  «Ἃς Μιλήσουμε Ἐπιτέλους!», Πληροφορίες «Τουρκικὰ Νέα»

ΥΓ: Θυμίζουμε κάποιες παρόμοιες παραινέσεις τοῦ Ἀμπντουλαχὴμ Ντεντέ, σὲ μία προεκλογικὴ παλαιότερη συγκέντρωση τουρκοφρόνων. Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἔγινε στὴν "Τουρκικὴ Νεολαία Ξάνθης", τὸ 2007 καὶ οἱ τότε τουρκόφρονες ὑποψήφιοι παρουσιάζουν τὶς... προεκλογικές τους ἀπόψεις... Νὰ τοὺς χαίρονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου, στὴν Κομουνδούρου, στὴν Χαριλάου Τρικούπη καί, φυσικὰ στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν...
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου