Επιβεβαιώνεται κάθε λέξη αυτού που είχαμε αποκαλύψει.Αποκάλυψη: Η ομιλία ενός νεκρού που θα άλλαζε την ιστορία και ένας όρκος “τιμής” που κάλυψε την ιστορική ατιμία.