ataktesfones@gmail.com

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Κι ακόμη δεν είδατε τίποτε!


Καθώς ο Ντέιβιντ Κάμερον ανταποκρίνεται στην πρόκληση που θέτει το UKIP μιλώντας για «σκληρή» γραμμή που οι Συντηρητικοί σκοπεύουν να θέσουν για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης στη Βρετανία από χώρες της ΕΕ, πολλοί έχουν ήδη επισημάνει τον υποκριτικό χαρακτήρα αυτής της συζήτησης, εξηγώντας ότι η μετανάστευση από χώρες του Τρίτου Κόσμου είναι μια πολύ μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για την επιβίωση και την ευημερία των λαών της Ευρώπης. Λίγοι όμως έχουν μέχρι στιγμής θέσει ως θέμα τα σχέδια, που βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, που απειλούν να κινήσουν τα επίπεδα μετανάστευσης σε τέτοιο επίπεδο που θα επισκιάσουν όλα αυτά που έχουμε ήδη υποστεί μέχρι σήμερα.

Αναφέρομαι* στα σχέδια που δημοσιεύτηκαν μετά από πολλές διασκέψεις κορυφής που πραγματοποιήθηκαν ως συμπλήρωμα σε υψηλότερου προφίλ συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σφυρηλατούν μια διαρκώς στενότερη ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ).

Μέχρι πρόσφατα, εκείνο που προκαλούσε την μεγαλύτερη νευρικότητα στους πολιτικούς της Δεξιάς ήταν η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και η εισαγωγή, ως εκ τούτου, 70 εκατομμυρίων μουσουλμάνων στην αγορά εργασίας της ΕΕ, αλλά η προοπτική μιας ενδεχόμενης οικονομικής και πολιτικής ένωσης μεταξύ της ΑΕ και της ΕΕ προαναγγέλλει την προοπτική του πραγματικού εφιάλτη, ότι κάποια στιγμή σύντομα, όχι και τόσο πολύ μακριά στο μέλλον, εκατομμύρια Αφρικανοί θα έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην Ευρώπη!

Μια «στρατηγική εταιρική σχέση» δημιουργήθηκε μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στη Λισαβόνα το 2007 και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Στην σύνοδο κορυφής του 2007, επικεφαλής της ΕΕ και των αφρικανικών κρατών ενέκριναν την Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (JAES) ως το κυρίαρχο πολιτικό πλαίσιο που θα καθορίζει την συνεργασία μεταξύ των δύο ηπείρων με βάση ένα κοινό όραμα και κοινές αρχές. Η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ (Africa-EU Partnership), που κατοχυρώθηκε στην JAES, περιγράφεται ότι εκπροσωπεί, «ένα προοδευτικό όραμα για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής με βάση την αναγνώριση της αλληλεγγύης και των κοινών συμφερόντων μεταξύ των δύο. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια εταιρική σχέση μεταξύ ίσων, αποφασισμένη να αντιμετωπίσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος». Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η στρατηγική αυτή επαναλήφθηκε κατά την Τέταρτη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αφρικής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τον Απρίλιο νωρίτερα αυτό το χρόνο.

Η JAES αντιμετωπίζει διάφορα θέματα, πολλά από τα οποία έχουν διατυπωθεί με όρους που υποδηλώνουν ότι η στρατηγική ενδεχομένως αποσκοπεί απλώς στην παράλληλη ανάπτυξη των δύο ηπείρων, της Αφρικής και της Ευρώπης, με την ΕΕ απλώς να παρέχει βοήθεια και κεφάλαια και τεχνογνωσία στη γειτονική μας ήπειρο. Τα θέματα της επιστημονικής και της τεχνολογικής ανάπτυξης, οι εκτιμήσεις αμοιβαίας άμυνας, η ανάπτυξη του εμπορίου και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών συζητούνται, αλλά οι πιο αποκαλυπτικές δηλώσεις βρίσκονται στα τμήματα που ασχολούνται με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τη μετανάστευση.

Η Διακήρυξη ΕΕ-Αφρικής για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα που υπεγράφη κατά τη σύνοδο κορυφής στις αρχές του τρέχοντος έτους, αναφέρει ότι : «Αναγνωρίζοντας τα οφέλη που η μετανάστευση και η κινητικότητα μπορούν να φέρουν τις δύο ηπείρους μας και ότι μια συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας αποτελούν ισχυρά μέσα για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης ... » και προχωράει και λέει : «Επαναλαμβάνοντας την κοινή μας δέσμευση για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και κάθε πράξης μισαλλοδοξίας και στις δύο ηπείρους και επιβεβαιώνοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της διασποράς και των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, είναι πλήρως σεβαστά και στις δύο ηπείρους ... » αναφέρει : «Εκφράζουμε την ισχυρή και ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που σχετίζονται με την δια- και ενδο-ηπειρωτική μετανάστευση και κινητικότητα και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες.

«Δεσμευόμαστε να εξασφαλιστεί ότι η σημασία της σωστής διαχείρισης της μετανάστευσης και της κινητικότητας ως οδηγοί της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται επαρκώς στην ατζέντα ανάπτυξης μετά το 2015.

«Δεσμευόμαστε για την ανάληψη σαφών δράσεων που θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μετανάστευσης και της κινητικότητας στο κατάλληλο επίπεδο, σε πνεύμα εταιρικής σχέσης, κοινής ευθύνης και συνεργασίας».
Επιστρέφοντας στην ιστοσελίδα της ‘Africa-EU Partnership’, στην οποία υπάρχει ο  υπότιτλος «Η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ, δύο Ενώσεις, ένα όραμα», βρίσκουμε μια σελίδα που ασχολείται με την «Κινητικότητα και την Κυκλική Μετανάστευση», η οποία αναφέρει, «Η μετανάστευση και η κινητικότητα είναι συνυφασμένες με την ιστορία της ανθρώπινης ανάπτυξης και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό, ως θετικά φαινόμενα. Αναγνωρίζοντας αυτό, η Αφρική και η ΕΕ θα προωθήσουν και θα εφαρμόσουν πολιτικές και προγράμματα που θα αφορούν όλες τις σχετικές διαστάσεις της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής μετανάστευσης. Οι προσπάθειες αυτές θα έχουν ως στόχο την προώθηση και την καλύτερη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και της κινητικότητας, με στόχο τη στήριξη της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης τόσο των χωρών προέλευσης, όσο και των χωρών προορισμού».

Συνεχίζει : «Η εταιρική σχέση έχει ως στόχο να διευκολύνει την κινητικότητα εντός της Αφρικής και εντός της ΕΕ και την καλύτερη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης μεταξύ των δύο ηπείρων, ιδίως με την διευκόλυνση της κυκλικής μετανάστευσης μεταξύ των δύο ηπείρων».

«Η συνεργασία σε θέματα βίζας αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής ...

«Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς νόμιμης διαμονής σε ένα [Ευρωπαϊκό] κράτος μέλος, στους μετανάστες μπορεί να χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος ...

«Κυκλική μετανάστευση: Η ρέουσα μετακίνηση των ανθρώπων μεταξύ των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή της πιο μόνιμης κίνησης που, όταν συμβαίνει οικειοθελώς και συνδέεται με τις ανάγκες των αγορών εργασίας των χωρών προέλευσης και προορισμού, μπορεί να είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ...

«Σε έναν ορισμένο βαθμό, η αυθόρμητη και η ανεξέλεγκτη κυκλική μετανάστευση πάντα υπήρχε. Επί του παρόντος, η κύρια ανησυχία είναι να βρούμε καλύτερους τρόπους για τη διαχείριση της κυκλικότητας μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο, προκειμένου να ωφεληθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα την λεγόμενη ‘triple win situation’ («κατάσταση τριπλής νίκης»), σύμφωνα με την οποία:

-  Οι χώρες προορισμού θα μπορούν να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
-  Οι χώρες προέλευσης θα μπορούν να μειώσουν, σε κάποιο βαθμό, την πίεση στην αγορά εργασίας και να επωφεληθούν από τη μεταφορά δεξιοτήτων και κεφαλαίων.
-  Οι μετανάστες ατομικά και οι οικογένειές τους θα μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και τις προοπτικές και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και πόρους, διατηρώντας παράλληλα τους διεθνικούς δεσμούς τους.
-  Η προώθηση τέτοιας «κυκλικής μετανάστευσης» μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής είναι ένας από τους στόχους της εταιρικής σχέσης.

«Κατά την ΕΕ, η κυκλική μετανάστευση μπορεί να αποτελείται από : 1) άτομα που κατοικούν σε τρίτη χώρα και που έρχονται στην ΕΕ προσωρινά, κυρίως για εργασία ή σπουδές ή 2) άτομα που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ που ασκούν προσωρινή δραστηριότητα (επιχειρηματική, επαγγελματική, εθελοντική ή άλλη) στη χώρα καταγωγής τους, διατηρώντας την κύρια κατοικία τους σε ένα από τα κράτη μέλη.

«Αυτό το ασφαλές νομικό καθεστώς μπορεί να εξασφαλιστεί με διαφορετικά νομικά πλαίσια, όπως θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου, ​​διατάξεις που επιτρέπουν στους μετανάστες να εγκαταλείψουν την χώρα διαμονής, χωρίς να χάσουν το νομικό τους καθεστώς, μόνιμη κατοικία, το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και διπλή υπηκοότητα, όταν αυτή αναγνωρίζεται».

Σε άλλη σελίδα, η ιστοσελίδα αναφέρει: «Η Africa-EU Partnership βασίζεται σε κοινές αξίες και στοχεύει στην προώθηση των κοινών συμφερόντων και την επίτευξη κοινών στρατηγικών στόχων. Προσπαθεί να φέρει την Αφρική και την Ευρώπη πιο κοντά μέσα από την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, με τις δύο ηπείρους να ζουν πλάι-πλάι με ειρήνη, ασφάλεια, δημοκρατία, ευημερία, αλληλεγγύη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Αυτή η σελίδα διαθέτει επίσης το παρακάτω βίντεο, το οποίο μας δίνει μια σαφή ιδέα για το είδος του μέλλοντος της ΕΕ και της ΑΕ που οι σχεδιαστές του έχουν στο μυαλό τους:
Έχει ενδιαφέρον από συμβολική άποψη, ότι καθώς τελειώνει αυτό το «χαριτωμένο» βίντεο, βλέπουμε τα σχήματα των εθνών της Ευρώπης να σχηματίζουν ένα χάρτη της ΕΕ, όπως τα μικροσκοπικά κομμάτια ενός παζλ που μπαίνουν στη θέση τους και στη συνέχεια έρχεται ο χάρτης της Αφρικής και μαζικά επισκιάζει σε μέγεθος το χάρτη της ΕΕ, και τότε η Ευρώπη εξαφανίζεται και αφομοιώνεται στο λογότυπο του EU-African Partnership. Είναι άραγε αυτό ένα δυσοίωνο προμήνυμα του τι είναι πιθανό να συμβεί αργότερα δημογραφικά;

Αν και δεν αναφέρεται ρητά, είναι σαφές ότι οι κινήσεις αυτές είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια μελλοντική ένωση των δύο ηπείρων, μετά την οποία θα υπάρξει μια ενιαία αγορά εργασίας με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, και πριν από την οποία, θα υπάρχουν ενισχυμένες μαζικές ευκαιρίες για τους Αφρικανούς να αποκτήσουν κάθε είδους άδεια εργασίας, και την προσωρινή και την μακροπρόθεσμη και την μόνιμη, για να ζήσουν και να εργαστούν και / ή να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Αργά ή γρήγορα, ως εκ τούτου, θα υπάρχει η παρακάτω  κατάσταση : Θα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι από την Αφρική, που θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κρατικές παροχές είναι απείρως πιο πλουσιοπάροχες από το μέσο εισόδημά τους και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να μαντέψουμε τι πρόκειται να συμβεί!

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, είναι επιτακτική ανάγκη όσοι ανησυχούν για την επιβίωσή τους και την επιβίωση της Λευκής φυλής σε όλη την Ευρώπη, να αρχίζουν να προετοιμάζονται για να αντισταθούν στη γενοκτονία της φυλής μας.

* Άρθρο του Max Musson (Western Spring) 

 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου