ataktesfones@gmail.com

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

«Χαρά» τῶν Tούρκων ὁ Bενιζέλος


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἄλλο πoυ δέν ἤθελαν οἱ Τοῦρκοι νά ἔχουν ἕνα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδας ὅπως ὁ… ἀξιότιμος κ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ὅπως ἀναφέρει σύσσωμος σχεδόν ὅλος ὁ τουρκικός τύπος, (25/1),  ὁ κ Βενιζέλος σέ δηλώσεις του ἀπό τήν Ἀθήνα ἀνέφερε ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει τά λιγότερα προβλήματα ἀπό ὅλους τους γείτονές της μέ τήν Ἑλλάδα. Δηλαδή ἡ Ἑλλάδα εἶναι γιά τήν Τουρκία μά μεγάλη «ἀνακούφιση» στά προβλήματα πού ἔχει συσσωρεύσει ἡ ἐπεκτατική νεοοθωμανική πολιτική τῶν Τούρκων μέ ὅλες τίς γειτονικές χῶρες ὅπως, Συρία, Ἰράκ, Ἰρᾶν, Ἰσραήλ, Ἀρμενία, Ρωσία, Βουλγαρία, Αἴγυπτος καί δέν… συμμαζεύεται. Καί ὅλα αὐτά τοῦ κ Βενιζέλου τήν ἴδια ὥρα πού οἱ τουρκικές προκλήσεις ἔχουν χτυπήσει «κόκκινο» στό Αἰγαῖο, ἐνῶ καθημερινά σχεδόν, ὅπως ἀναγράφει καί ἡ τουρκική ἐφημερίδα Milliyet, (25/1), ἔχουμε «ἐπικίνδυνα» ἐπεισόδια στήν περιοχή τῆς Ζουράφας ὅπου τουρκικά καί ἑλληνικά πλοῖα τῆς ἀκτοφυλακῆς ἔρχονται σέ ἀντιπαράθεση καθώς οἱ Τοῦρκοι μέ προκλητικό τρόπο παραβιάζουν τά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα. 
Εἶναι πραγματικά καταπληκτικές οἱ δηλώσεις τοῦ Ἕλληνα ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Τήν ἴδια ὥρα πού ἡ Τουρκία ἔχει θέσει σέ ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση ὅλα τα ἑλληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στό Αἰγαῖο ἐνῶ τουρκικές φρεγάτες κάνουν κρουαζιέρες ἔξω ἀπό τό Σούνιο, ὁ κ Βενιζέλος δηλώνει καί αὐτό νά προβάλλεται μέ ὅλη τήν πρέπουσα ἔμφαση ἀπό....
τόν τουρκικό τύπο, οἱ ἡ Τουρκία δέν… ἔχει σχεδόν κανένα πρόβλημα μέ τήν Ἑλλάδα. Τό λιγότερο πού θά μποροῦσε κανείς νά χαρακτηρίσει τίς δηλώσεις Βενιζέλου, ἀκριβῶς σέ αὐτή τήν πολύ κρίσιμη συγκυρία, εἶναι ὅτι ἔχουν ἔντονο μειοδοτικό χαρακτήρα.  Παράλληλα ὁ… ἀξιότιμος Ἕλληνας ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, ἔδειξε γιά ἄλλη μιά φορά τήν ματαιοδοξία τῆς ἑλληνικῆς μειοδοτικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καθώς ἐξακολουθεῖ νά ἐπιμένει στήν ἀνεδαφική πλέον θέση ὅτι ἡ Τουρκία θά πρέπει νά γίνει ἰσότιμο μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὅταν ὅλες σχεδόν οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης ἔχουν δηλώσει τήν ἀντίθεσή τους. Ἀκόμα καί ἡ ἴδια ἡ Τουρκία ἔχει δείξει ὅτι ἔχει χάσει ὅλο τόν ἐνδιαφέρον της γιά νά γίνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Κορόιδα δέν εἶναι οἱ Τοῦρκοι ὅταν βλέπουν τό δικό μας ἄθλιο κατάντημα ἀπό αὐτούς πού μᾶς ἔσυραν καί μᾶς ἁλυσόδεσαν στό εὐρωπαϊκό ἅρμα καταδικάζοντας τήν ἑλληνική οἰκονομία στήν πλήρη καταστροφή.

Ἀλλά ἡ «τουρκοφιλία» τοῦ κ Βενιζέλου ἔχει ἔνδοξο παρελθόν, γεγονός πού τόν καθιστά ἄκρως ἐπικίνδυνο νά ἐκπροσωπεῖ τήν χώρα μας σάν ὑπουργός Ἐξωτερικῶν. Σέ δηλώσεις του στήν τουρκική ἐφημερίδα Hurriyet, (16/6/2013), εἶχε τονίσει ὅτι εἶναι θαυμαστῆς καί τηλεθεατής τοῦ γνωστοῦ καί ἄθλιου τουρκικοῦ σήριαλ, «Σουλεϊμᾶν ὁ Μεγαλοπρεπής». Ὅπως ὑποστήριξε ἡ τουρκική ἐφημερίδα σέ ἕνα  χαρακτηριστικό της ἄρθρο, ὁ κ Βενιζέλος ἀποκάλυψε ἕνα μεγάλο «μυστικό» του καί αὐτό εἶναι ὅτι στό γραφεῖο του στήν ὁδό Ἱπποκράτους μετά τῆς 9 ἡ ὥρα τό βραδύ καί ἐνῶ φαίνεται πώς ἔχει τελειώσει ὅλες τίς ἄλλες πολιτικές τοῦ ἐργασίες, ἀνοίγει τήν τηλεόραση γιά… νά παρακολουθήσει τό ἀγαπημένο τοῦ σήριαλ, τόν Σουλεϊμᾶν τόν Μεγαλοπρεπῆ. Δηλαδή ἀφοῦ τά λύσαμε ὅλα  καί ἡ Ἑλλάδα προχωρεῖ ἀκάθεκτα πρός τήν «δόξα», ὁ ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ βρῆκε τόν χρόνο γιά νά παρακολουθήσει τόν ἀγαπημένο τοῦ Σουλεϊμᾶν τοῦ ὁποίου εἶναι καί ἔνθερμος θαυμαστῆς.  

Ἀλλά νά ἦταν μόνο αὐτό! Ὁ κ Βενιζέλος πιό παλαιοτέρα καί συγκεκριμένα σέ μακροσκελῆ συνέντευξη πού εἶχε δώσει τό 2001 (1/5/2001) καί στόν Τοῦρκο δημοσιογράφο, Yener Susoy, ὅταν εἶχε πάει πάλι τότε στήν Κωνσταντινούπολη  ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς συνάντησης τοῦ μεικτοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ ἐπιχειρηματικοῦ συμβουλίου  καί εἶχε συναντήσεις μέ κορυφαίους οἰκονομικούς καί πολιτικούς παράγοντες τῆς γειτονικῆς χώρας,  εἶχε ἐκδηλωθεῖ σάν… μεγάλος θαυμαστῆς του σφαγέα τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Μουσταφᾶ Κεμάλ. Ὁ κ Βενιζέλος εἶχε δηλώσει  πώς ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ δέν εἶναι μόνο ἱδρυτής τῆς σύγχρονης Τουρκίας, ἀλλά…. ἀποτελεῖ καί ἑλληνική κληρονομιά, (!!!),  γιατί εἶναι ὁ θεμελιωτής τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας. Μάλιστα ὁ κ Βενιζέλος πρόσθεσε πώς εἶναι συμπατριώτης τοῦ Κεμάλ καθώς εἶναι  καί αὐτός Θεσσαλονικιός καί τό σπίτι τοῦ εἶναι πολύ κοντά στό πατρικό σπίτι τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ στήν Θεσσαλονίκη, τό ὁποῖο ἔχει ἐπισκεφτεῖ πολλές φορές καί ἐκεῖ μέσα ἔχει…. Διαλογιστεῖ (!!!), γιά τήν ἑλληνοτουρκική φιλία πού προώθησε ὁ «πατέρας» τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας. Στή συνέχεια μάλιστα δήλωσε ἀπερίφραστα πώς δέν θά δίσταζε νά δώσει τήν κόρη σε… Τοῦρκο γαμπρό, (τύφλα νάχουν τά ζεϊμπέκικά του Γιώργου καί οἱ κουμπαριές τοῦ Κωστάκη). Ὅπως εἶχε πεῖ τότε στήν Χουριέτ, «Ποτέ δέν ἔχω σκοπό νά ἀνακατευτῶ στήν προσωπική της ζωή, (γιά τήν κόρη του), καί δέν θά δίσταζα νά τήν παντρέψω ἀκόμα καί μέ… Τοῦρκο, ἄν αὐτό ἐπιθυμοῦσε ἡ ἴδια καί ἐρωτεύονταν κάποιον ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου». Τάδε ἔφη  ὁ νῦν Ἕλληνας ὑπουργός Ἐξωτερικῶν… ἀξιότιμος κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος.http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου