ataktesfones@gmail.com

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Ἄκου Ἑλληνᾶκο…

Ἄκου Ἑλληνᾶκο...
ΣΚΕΨΕΙΣ: Ἄκου ἑλληνάκο!!!
(Εἰλικρινὰ ἀδιαφορῶ γιὰ τὸ ἐὰν συμμερίζεστε τὶς σκέψεις μου ἢ ὄχι. Θέλω μόνο νὰ τὶς ἐκφράσῳ, ὥστε νὰ μὴν πῇ κάποιος ἀπὸ τοὺς διαδικτυακούς μου φίλους μετὰ ὅτι οὐδεὶ τοὺς τὸ εἶπε.)
Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἡ Χώρα ζεῖ ἔναν παροξυσμὸ ἄνευ προηγουμένου. Εἴδαμε ἐσένα ἑλληνᾶκο, ποὺ ἀνεμίζεις παντιέρες μὲ ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ ἀρχαία ἑλληνικὰ σύμβολα, νὰ ὑμνῇς καὶ νὰ χειροκροτῇς τὸ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀλήθεια, σέ ἔχει κυττάξει ψυχίατρος γιά τό Σύνδρομο Διπλῆς Προσωπικότητος ποῦ σέ διακατέχει ἑλληνᾶκο;
Εἴδαμε κι ἐσένα ἑλληνᾶκο ποὺ αὐτοαποκαλεῖσαι δωδεκαθεϊστὴς νὰ ὑμνῇς καὶ νὰ στηρίζῃς τὸ ΣΥΡΙΖΑ μόνο καὶ μόνο γιατὶ εἶναι κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ. Τό γεγονός ὅτι εἶναι ΚΑΙ ἀνθέλληνας, προφανῶς δὲν σὲ ἀγγίζει ἑλληνᾶκο, ἔ;
Εἴδαμε κι ἐσένα ἑλληνᾶκο νὰ συγκεντρώνεσαι στὶς πλατεῖες γιὰ νὰ στηρίξῃς τὸ
ΣΥΡΙΖΑ στὴν ΔΗΘΕΝ μάχη του μὲ τὴν Τρόικα.
Τὸ τυρὶ τὸ εἶδες ἑλληνᾶκο. Τήν φάκα ὅμως… Δέν…;;;!!!
Σὲ πληροφορῶ λοιπὸν ἑλληνᾶκο ποὺ τρέχεις στὶς πλατεῖες, ὅτι ἔχεις μετατραπεὶ στὸ ἄλλοθι τῶν ὅσων πρόκειται νὰ συμβοῦν. Σὲ λίγες ἡμέρες, ἡ κυβέρνησις τοῦ παρανόμου καὶ ἀντισυνταγματικοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, θὰ ἀνακοινώση ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις ναυαγῆσαν ἑλληνᾶκο. Τὰ μέτρα ποὺ θὰ ἔλθουν, θὰ εἶναι τὰ πιὸ σκληρὰ ποὺ συνέβησαν ποτέ. Τότε ὅμως, ὅταν πᾷς νὰ διαμαρτυρηθῇς, θὰ σοῦ πούν: «κάναμε αὐτὸ ποὺ ΕΣΕΙΣ μᾶς ζητήσατε! Ξεχάσατε πού μαζευόσασταν στίς πλατεῖες καί μᾶς ζητούσατε νά κάνουμε σκληρή διαπραγμάτευση;» Καὶ θὰ ἔχουν τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους! Καὶ κανεὶς ἀπὸ ἐσᾶς δὲν θὰ μπορῆ νὰ τοὺς πῇ κάτι… Τότε, ποῦ θά βρίσκονται τό ΠΑΜΕ κι οἱ ἐργατοπατέρες;;; Πουθενά! Θὰ εἶσαι μόνος σου αὐτὴν τὴν φορὰ ἑλληνᾶκο.
Χειροκρότησες τὴν δηλώση: «Ἀπό τις 26 Ἰανουαρίου, ὁ κατώτατος μισθὸς καὶ ἡ κατωτάτη συντάξις θὰ εἶναι στὰ 751€».
Ὅταν ὅμως σοῦ τὸ ἀναίρεσαν λέγοντάς σου ὅτι τελικὰ «οἱ αὐξήσεις θὰ γίνουν σὲ βάθος χρόνου, ἀφοῦ ἐπέλθῃ ἐξυγίανσις τῆς οἰκονομίας», ποὺ σημαίνει (μὲ τὰ ἔως τώρα δεδομένα) ΠΟΤΕ, δὲν διεμαρτυρήθης ἑλληνᾶκο. Οὔτε ὅταν ἀνεκοίνωσαν μείωση μισθῶν καὶ συντάξεων διεμαρτυρήθης.

Σοῦ ἔταξαν λαγοὺς μὲ πετραχείλια καὶ δεν ἀνερωτήθης: «μά πῶς…;».
Σοῦ ἔταξαν χρήματα, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ παρεχωροῦσαν τὴν Θρᾴκη στὴν Τουρκία.
Σοῦ ἔταζαν αὐξήσεις, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ παρεχωροῦσαν τὴν Μακεδονίᾳ μας στὰ Σκόπια…
Ὀνόμασαν Ὑπηρεσία Προστασίας Ἐθνικῆς Κυριαρχίας τὴν πρῴην ΕΥΠ, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἐκχωροῦσαν τὰ ἐθνικά μας κυριαρχικὰ δικαιώματα στὸ Αἰγαῖο. Σοῦ ἔταζαν σκληρὴ διαπραγμάτευση μὲ τὴν Τρόικα, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἀνεκοίνωναν ὅτι πλέον οἱ ἐγκληματίες (βιαστές, κλέφτες, ληστὲς κοκ) κάτω τῶν 18 ἐτῶν δὲν θὰ φυλακίζονται καὶ ὅτι θὰ καταργηθοῦν οἱ φυλακὲς ἀνηλίκων. Κι ἐσὺ τὰ δέχθηκες ἑλληνᾶκο, γιατὶ σοῦ ἔταξαν χρήματα, ποὺ δὲν θὰ δῆς ποτέ.

Ἄκου ἑλληνᾶκο!
Θὰ σὲ ῥωτήσω κάτι καὶ πές μου, ἂν ἔχῃς τὸ θάρρος, τὴν ἀλήθεια: «σέ τί διαφέρεις ΕΣΥ ἀπό τόν Ἐφιάλτη καί ἀπό τόν Ἰούδα;»
Θὰ σοῦ ἀπαντήσω ΕΓΩ ἑλληνάκο: ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ!!!
Ὁ Ἐφιάλτης πρόδωσε τὴν Πατρίδα του γιὰ τὰ πλούτη τοῦ Ξέρξη.
Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τὸν ἐξ ἀγχιστείας ἐξάδελφό του καὶ δάσκαλό του Χριστὸ γιὰ 30 ἀργύρια.
Χμμ… Ἴσως ἐδῶ νὰ διαφέρῃς ἑλληνᾶκο: προδίδεις τὴν Πατρίδα σου, τὰ παιδιά σου, τοὺς γονεῖς σου, τοὺς φίλους σου, τὸ μέλλον σου γιὰ  ὑποσχέσεις ποὺ δὲν θὰ πραγματοποιηθοῦν ποτέ.
Ἐκεῖ διαφέρεις ἑλληνᾶκο. Στὸ ὅτι εἶσαι πιὸ εὐτελὴς καὶ πιὸ χαμερπὴς ἄκομα καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ διασήμους προδότες.

Διαφέρεις ἑλληνᾶκο στὸ ὅτι κρύβεσαι πίσω ἀπὸ τὴν μάσκα τοῦ ὄχλου, ὡς ἔνας σύγχρονος δοσίλογος τῆς κατοχῆς.
Ἕνας «γερο-λαδᾶς» χωρὶς ἴχνος αὐτοσεβασμοῦ.
Ἔχεις γίνει ἕνα μίζερο φιλάργυρο σκουλῆκι ἑλληνᾶκο, ποὺ ξεχνᾶς ὅτι ζεις καὶ μιλᾶς ἑλληνικά, γιατὶ κάποιοι πρὶν ἀπὸ ἐσένα ἔδωσαν τὸ αἷμα τους καὶ τὴν ζωή τους γιὰ νὰ μπορῇς νὰ μιλᾷς τὴν μητρική σου γλῶσσα.
Ἐτούτα τὰ Ἱερὰ Χώματα ἑλληνᾶκο, ποὺ σέρνεσαι ἐπάνω τους, εἶναι ποτισμένα μὲ ἑλληνικὸ αἷμα.
Κι ἐσὺ εἶσαι πρόθυμος νὰ τὰ χαρίσῃς γιὰ κάτι ποὺ δὲ θὰ δῆς ποτέ.
Πόσο πιό χαμηλά μπορεῖς νά πέσῃς ἑλληνᾶκο;
Κι ὅταν πέσῃς στὸν πᾶτο, ποιός θά βρεθῆ νά σέ σηκώσῃ;
Ὁ Τσίπρας κι ὁ Βαρουφάκης;
Δύσκολο νὰ πιαστῇς ἀπὸ τὴν πατούσα ποὺ σὲ σπρώχνει πρὸς τὰ κάτω ἑλληνᾶκο… Δέν νομίζεις;

Καλὴ σοῦ νύκτα ἑλληνᾶκο!
Κοιμήσου καλὰ τώρα ποὺ χαμογελᾶς.
Σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ζῆς τὸν χειρότερο ἐφιάλτη σου ἑλληνᾶκο.
Τὸν ἐφιάλτη που ΕΣΥ δημιούργησες!

Γιῶργος Μεταξᾶς
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου