ataktesfones@gmail.com

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Οἱ ἔνθερμοι δημοκράτες κι οἱ ἀχάριστοι «φασίστες» ποὺ παρεκκλίνουν…


Ἡ προγραμματισμένη προεκλογικὴ συγκέντρωση τῆς «Ἐλιᾶς» ἔξω ἀπὸ τὸ Μουσεῖο Μπενάκη συνοδεύτηκε ἀπὸ ἔνταση, ὅταν μιὰ ὁμάδα μικρομολογιούχων ἄρχισε νὰ φωνάζει κατὰ τοῦ Βενιζέλου, τὴν ὥρα ποὺ ὁ τελευταῖος ἀνέβαινε στὸ βήμα. Οἱ διαμαρτυρόμενοι συγκεντρωμένοι καταλόγιζαν εὐθῦνες στὸν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ γιὰ τὴν δραματικὴ κατάσταση στὴν ὁποία βρέθηκαν ἔπειτα ἀπὸ τὸ κούρεμα ποὺ ὑπέστησαν τὰ ὁμόλογά τους μὲ τὸ PSI. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔπεσαν θύματα τῶν ψευδῶν περὶ ἐγγυήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου καὶ ἐπένδυσαν τοὺς κόπους μιᾶς ζωῆς σὲ ὁμόλογα. Μέσα σὲ μία νύχτα, ὅμως, οἱ κόποι τους ἔγιναν καπνός, καὶ ἐξ αἰτίας τῆς προδοτικῆς κυβερνήσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔχασαν τὶς ἀποταμιεύσεις τους.
Ἀντὶ ὅμως ὁ Βενιζέλος νὰ σωπάσει καὶ νὰ ζητήσει ἔστω μιὰ συγγνώμη, βγῆκε καὶ ἀπὸ πάνω, χαρακτηρίζοντας τέτοιες συμπεριφορὲς κατὰ τὴν διάρκεια προεκλογικῶν ἐκδηλώσεων «φασίζουσες»!!!
Βρῆκε, λοιπὸν, τὴν εὔκολη συνήθη ἔξοδο κινδύνου τῶν ἀναισχύντων «δημοκρατῶν» ἀπατεώνων, πατώντας πάνω στὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων ποὺ καταστράφηκε ἡ ζωή τους ἐξ αἰτίας τῆς πολιτικῆς του: χαρακτήρισε «φασίστες» αὐτοὺς ποὺ ζητοῦσαν διέξοδο ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ τοὺς προκάλεσε ἡ δημοκρατία! Καὶ σὰν μὴ ἔφθανε αὐτό, ἡ ἀστυνομία ἐπενέβη καὶ προχώρησε σὲ προσαγωγὴ τεσσάρων ἐκ τῶν συγκεντρωμένων ὁμολογιούχων.
Ἡ προεκλογικὴ ἐκδήλωση, ἐν τούτοις, συνεχίστηκε κανονικὰ καὶ ὁ πάντοτε προπετέστατος Βενιζέλος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του ἀνέφερε ὅτι, ἁπλᾶ, κάποιοι μικροομολογιοῦχοι ἀδικήθηκαν κατὰ τὴν περίοδο τοῦ παγκόσμιου ἐκβιασμοῦ – κάποιοι, ὅπως τόνισε, «γιὰ τὸ γενικὸ καλό»…!!!
«Ζητᾶνε ἀπὸ ἐμένα τὰ ῥέστα γιὰ τὴν παρενέργεια», εἶπε ὁ Βενιζέλος ἀναφερόμενος στὴν περίοδο ποὺ ἦταν ὑπουργὸς οἰκονομικῶν, λέγοντας ὅτι τὴν περίοδο ἐκείνη ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιὰ νὰ γλυτώσει τὴν χώρα ἀπὸ τὴ χρεωκοπία… (Βεβαίως τὸ εὔλογο ἐρώτημα θὰ ἦταν, ποιοὺς ἤθελε πράγματι νὰ σώσει ἀπὸ ἐνδεχομένη «χρεωκοπία», τὴν χώρα ἤ, μήπως, τοὺς πανισχύρους παρασκηνιακοὺς κερδοσκόπους-γῦπες τοῦ Συστήματος!!!…)
Τὸ ἄθλιο ἑλλαδίτικο δημοκρατικὸ καθεστὼς διαθέτει, λοιπὸν, ἕνα ἀκόμη ὅπλο γιὰ ν᾿ ἀντιμετωπίσει ὅποιον ζητάει ἀκόμη καὶ τὸ προσωπικὸ δίκιο του γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέστη ἀπὸ τὴ δημοκρατία: τὸν χαρακτηρίζει «φασίστα» καὶ ἀμέσως τὸν ἀποκλείει ἀπὸ τὴν «ἀγαστὴ ὁμήγυρι» καὶ κόβει κάθε δίαυλο ἐπικοινωνίας μαζί του. Αὐτὴν τὴν πρακτικὴ χρησιμοποιοῦν στὰ τηλεοπτικὰ «πάνελ», αὐτὴν τὴν πρακτικὴ χρησιμοποιοῦν ἐν ἀνάγκῃ ἀκόμα καὶ μέσα στὴν βουλή. Φασίστες εἶναι ὅσοι ἔχασαν τὰ λεφτά τους στὰ ὀμόλογα, φασίστες εἶναι ὅσοι ψηφίζουν κόμματα τὰ ὁποία δὲν ἐγκρίνει ὁ Σαμαρᾶς, φασίστες εἶναι ὅσοι ἀντιδροῦν καὶ συμμετέχουν σὲ πορεῖες, φασίστες εἶναι ὅποιοι ἔχασαν τὰ σπίτια τους σὲ πλειστηριασμὸ καὶ δὲν εἶναι … εὐχαριστημένοι, φασίστες εἶναι ὅσοι ληστεύονται καθημερινὰ ἀπὸ ἀλλοδαπούς καὶ διαμαρτύρονται γι᾿ αὐτό, φασίστες εἶναι ὅσοι θεωροοῦν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ἄλλους μετανάστες γιατὶ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ἤδη ξεχειλίσει… Γιὰ τὸν ἀνίδεο τηλεκατευθυνόμενο δημοκράτη αὐτὸ περνάει – κι ἡ ρετσινιὰ τοῦ «φασίστα» γίνεται τὸ ἀπόλυτο ὅπλο τοῦ Συστήματος καὶ τοῦ ἰδεολογικοῦ του πυρῆνα.
Εἶναι ἰδιαιτέρως ἀξιοσημείωτο καὶ διόλου τυχαῖο ὅτι ἡ πρακτικὴ αὐτὴ προέρχεται ἱστορικῶς ἀπὸ τὴν λυσσαλέως ἀντεθνικὴ κομμουνιστικὴ ἀριστερά, τὴν ΕΠΟΝ καὶ τὶς λοιπὲς δολοφονικὲς συμμορίες τοῦ ΚΚΕ, ποὺ ἀφιόνιζαν τοὺς κοπαδοποιημένους ἄβουλους ὀπαδούς τους μὲ «ἀντιφασιστικὸ» μένος, ποὺ ἔρριχνε στὸ πεδίο τοῦ ἀβυσσαλέου του πάθους ὅ,τι διατηροῦσε κάποια ὑγιῆ στοιχεῖα ἀντιστάσεως στοὺς διεστραμμένους κομισαρίους του καί, σὲ πρώτη εὐκαιρία, προέβαινε στὶς
«δημοκρατικὲς ἐκκαθαρίσεις» τῶν «λαϊκῶν δικαστηρίων» της… Ἄλλωστε τόσο ἡ μήτρα ὅσο κι ἡ ἀπόληξή τους, ὅλων τῶν ἀπατεώνων «δημοκρατῶν» ἀντιφασιστῶν κάθε ἀποχρώσεως, εἶναι κοινά!
Ἴσως τελικὰ νὰ ἔχει δίκιο ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας μας. Αὐτὸ ποὺ βιώνουμε εἶναι ἡ τελικὴ πραγματικότητα τῆς δημοκρατίας· καὶ σ᾿ ὅποιον δὲν ἀρέσει, δὲν μπορεῖ πράγματι νὰ εἶναι δημοκράτης! Κι ὅποιος δὲν εἶναι δημοκράτης, κερδίζει τὸν συγκεκριμένως ἀπροσδιόριστο τίτλο τοῦ «φασίστα»!
Θὰ ἀρχίσουν, ὅμως, ὅλο καὶ περισσότεροι, ἐπὶ τέλους, νὰ ἐκλαμβάνουν αὐτὴν τὴν μομφὴ τῶν σαπιοκοιλιῶν καὶ μαντροσκύλων τοῦ Συστήματος ὡς τίτλο τιμῆς! Ἀρκεῖ νὰ προχωρήσουν καὶ στὶς ἀναγκαῖες περαιτέρω διευκρινίσεις καὶ διαχωρισμούς – καθὼς οἱ ἔννοιες-λάστιχα εἶναι κατάλληλες γιὰ νὰ ἐκτοξεύονται, ὄχι ὅμως καὶ γιὰ νὰ καθορίζουν καὶ νὰ ταυτοποιοῦν ἀληθινὰ καὶ οὐσιαστικά…
Οἱ δὲ λοιποί, νὰ τὴν χαίρονται τὴν δημοκρατία τους!
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου